Regulamin zajęć

1. Zapisanie się na zajęcia oznacza zawarcie umowy wiążącej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Oznacza to również, że uczestnik zajęć zapoznał się z treścią tego regulaminu zajęć i akceptuje jego postanowienia.
2. W trakcie kursów i/lub zajęć opiekun psa zobowiązuje się do:
 – posiadania książeczki zdrowia psa wraz z wykonanymi niezbędnymi szczepieniami i odrobaczeniami,
 – zadbania o potrzeby fizjologiczne psa,
 – informowania instruktora o ewentualnych chorobach, urazach, alergiach,
 – zapewnienia psu wygodnej obroży lub szelek oraz smyczy (ze względu na komfort i bezpieczeństwo psów nie używamy kolczatek, obroży zaciskowych, półzaciskowych i smyczy automatycznych),
 – stosowania się do zaleceń instruktora,
 – zapewnienia psu przysmaków, odpowiednich zabawek i rekwizytów, które wskaże instruktor
3. Na zajęciach dbamy o bezpieczeństwo ludzi i psów. Jeżeli pies w różnych sytuacjach wykazuje zachowania agresywne, należy o tym poinformować instruktora przed zajęciami.
4. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie.
5. Pojedyncze zajęcia mogą zostać odwołane przez instruktora z powodu przyczyn losowych. Takie zajęcia zostaną odpracowane, w umówionym terminie.
6. Po przyjechaniu na miejsce zajęć wskazane jest odbycie krótkiego spaceru z psem, by mógł poznać nowe miejsce i ochłonąć po podróży. Jeżeli w salce odbywają się zajęcia, czekamy na zewnątrz, zostawiając przestrzeń dla psów i ludzi wychodzących z salki.
7. Sukces zależy od pracy uczestników, dlatego zobowiązują się oni do wykonywania ćwiczeń pomiędzy zajęciami.
8. Opiekun odpowiada za ewentualnie szkody wyrządzone przez psa w salce oraz w innych miejscach, w których odbywają się zajęcia.
9. Zajęcia odbywają się głównie w salce, ale również na ogólnodostępnym terenie. Nie możemy zatem zagwarantować, że teren nie posiada zagrożeń chorobotwórczych, które mogą być groźne dla psów. Właściciel decyduje się na udział w szkoleniu na własną odpowiedzialność i rezygnuje z wnoszenia roszczeń w przypadku zachorowania lub nawet śmierci psa.
10. W zajęciach może uczestniczyć kilka osób z psem, należy jednak pamiętać, by osoba ćwicząca z psem znała przebieg wcześniejszych zajęć.
11. Uczestnik zobowiązuje się do opłacenia kursu w terminie wyznaczonym przez instruktora (najpóźniej na pierwszych zajęciach). Płatności mogą być dokonywane przelewem, gotówką lub na podstawie otrzymanej faktury.
 12. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku swojego i psa. Od wyrażenia zgody można odstąpić, informując o tym instruktora na pierwszych zajęciach.