O Wspólnej PSIEstrzeni

Pozytywne szkolenie psów w Mosinie

Wspólna PSIEstrzeń to miejsce spotkania psa i człowieka w ramach pozytywnego szkolenia i życia. Spotkania pełnego współpracy, wzajemnego zrozumienia, zaufania, nauki i dobrej zabawy. Miejsce, które zrodziło się z pasji do psów, chęci poszerzania wiedzy na ich temat oraz edukowania ludzi, tak by ludziom i psom żyło się razem łatwiej, lepiej. Chciałabym, żeby każde miejsce na świecie było przestrzenią spotkania psa i człowieka, z akceptacją odrębności i podobieństw, potrzeb czy emocji, gdzie każdy czuje się zrozumiany i mile widziany.

Pozytywne szkolenie psów i ludzi

Jako instruktorka szkolenia psów oraz instruktorka Polskiej Ligi Nosework, zapraszam wszystkie psy i ich ludzi na zajęcia, które odbywać się będą w salce szkoleniowej na ul. Cisowej 13 w Mosinie lub na terenie Mosiny i jej okolic. 
Zajęcia prowadzone są w oparciu o pozytywne wzmocnienie – będziemy używać nagród, by nauczyć psa konkretnego zachowania. Bardzo ważne dla mnie są budowanie więzi z opiekunem, dobre samopoczucie psa
i jego dobrostan, a także próba zrozumienia jego emocji. Dbam również o to, by ludzie czuli się dobrze na zajęciach. 
Warto pamiętać, że pozytywne szkolenie psów, to nie zarzucanie smakołykami, bez zwrócenia uwagi na to, jak się w danej sytuacji czuje i czego potrzebuje. 
Chciałabym prowadzić również działalność edukacyjną w zakresie potrzeb psów, ich komunikacji oraz nauki zachowań.

Pozytywne szkolenie psów w Mosinie

Regulamin zajęć we Wspólnej PSIEstrzeni

Zapoznaj się z nim, zanim zapiszesz się na zajęcia.


1. Zapisanie się na zajęcia oznacza zawarcie umowy wiążącej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Oznacza to również, że uczestnik zajęć zapoznał się z treścią tego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
2. W trakcie kursów i/lub zajęć opiekun psa zobowiązuje się do:
 – posiadania książeczki zdrowia psa wraz z wykonanymi niezbędnymi szczepieniami i odrobaczeniami,
 – zadbania o potrzeby fizjologiczne psa,
 – informowania instruktora o ewentualnych chorobach, urazach, alergiach,
 – zapewnienia psu wygodnej obroży lub szelek oraz smyczy (ze względu na komfort i bezpieczeństwo psów nie używamy kolczatek, obroży zaciskowych, półzaciskowych i smyczy automatycznych),
 – stosowania się do zaleceń instruktora,
 – zapewnienia psu przysmaków, odpowiednich zabawek i rekwizytów, które wskaże instruktor
3. Na zajęciach dbamy o bezpieczeństwo ludzi i psów. Jeżeli pies w różnych sytuacjach wykazuje zachowania agresywne, należy o tym poinformować instruktora przed zajęciami.
4. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie.
5. Pojedyncze zajęcia mogą zostać odwołane przez instruktora z powodu przyczyn losowych. Takie zajęcia zostaną odpracowane, w umówionym terminie.
6. Po przyjechaniu na miejsce zajęć wskazane jest odbycie krótkiego spaceru z psem, by mógł poznać nowe miejsce i ochłonąć po podróży. Jeżeli w salce odbywają się zajęcia, czekamy na zewnątrz, zostawiając przestrzeń dla psów i ludzi wychodzących z salki.
7. Sukces zależy od pracy uczestników, dlatego zobowiązują się oni do wykonywania ćwiczeń pomiędzy zajęciami.
8. Opiekun odpowiada za ewentualnie szkody wyrządzone przez psa w salce oraz w innych miejscach, w których odbywają się zajęcia.
9. Zajęcia odbywają się głównie w salce, ale również na ogólnodostępnym terenie. Nie możemy zatem zagwarantować, że teren nie posiada zagrożeń chorobotwórczych, które mogą być groźne dla psów. Właściciel decyduje się na udział w szkoleniu na własną odpowiedzialność i rezygnuje z wnoszenia roszczeń w przypadku zachorowania lub nawet śmierci psa.
10. W zajęciach może uczestniczyć kilka osób z psem, należy jednak pamiętać, by osoba ćwicząca z psem znała przebieg wcześniejszych zajęć.
11. Uczestnik zobowiązuje się do opłacenia kursu w terminie wyznaczonym przez instruktora (najpóźniej na pierwszych zajęciach). Płatności mogą być dokonywane przelewem, gotówką lub na podstawie otrzymanej faktury.
 12. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku swojego i psa. Od wyrażenia zgody można odstąpić, informując o tym instruktora na pierwszych zajęciach.